İlk Yardım Eğitimleri

İLKYARDIMCI BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU

29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği Gereği;

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİMİZ

Kurslarımız talep toplanarak açılmaktadır. Yeterli talep oluştuğunda kurs tarihi belirlenmektedir. 5 Kişi ve üzeri eğitimlerde talep toplanmasına gerek kalmadan istenilen tarihlerde ilkyardım ve güncelleme eğitimi açılabilmektedir.

 • Eğitim 16 Saat olarak düzenlenmekte olup eğitim sonrası Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Teorik ve uygulamalı İlkyardım Sınavı yapılmaktadır.
 • Eğitim Sonunda Başarılı olan kursiyerlere il sağlık müdürlüğü tarafından ilkyardımcı kimlik kartı ve ilkyardım sertifikası verilmektedir.
 • Başarısız olan kursiyerler için ikinci sınav hakkı tanınmakta ve bu kapsamda tekrar eğitim alarak sınavlara girmeleri gerekmektedir.
   

Güncelleme Eğitimi

 • Sertifikası olan ve sertifikanın  geçerlilik süresini uzatmak isteyen ilkyardımcılar için verilen bir eğitimdir (Sertifikanın son geçerlilik tarihinden 90 gün içerisinde).
 • Güncelleme Eğitimi 8 Saat olarak düzenlenmekte olup bu eğitim sonnda sınav yapılmamaktadır.
 • Eğitimlere katılan kursiyerlere il sağlık müdürlüğü tarafından ilkyardımcı kimlik kartı ve ilkyardım sertifikası verilmektedir.
 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Kesin Kayıt Formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Fotoğraf
 • Dekont
 • Güncellenecek İlkyardım Sertifikası (Güncelleme Eğitimiyse)


Eğitim Yeri

Kırklareli Üniversitesi Karahıdır Yerleşkesi B Blok, Sağlık Yüksekokulu İlkyardım Eğitim Merkezi.

Eğitmenler

Dr. Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN

Öğr. Gör. Vedat AÇAR

Eğitim Talep Et

 
Eğitimlerim
 • 0
 • 0

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı