İşveren ve İşveren Vekili için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi

Kırklareli Üniversitesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi” için işbirliği protokolü imzalanmış ve Üniversitemiz bu eğitimi vermeye yetkili kurum olarak Bakanlık tarafından tanınmıştır.

Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan eğitim programına katılarak sınava girmeye hak kazanan ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte risk değerlendirme, acil durumlar, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi çalışmalar kanunun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihi itibariyle bütün işyerlerine zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte, 50 den az çalışanı bulunan Az Tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ise 31.12.2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi;

İşverenin iş güvenliği uzmanı belgesi olması halinde,
İşyerinde çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı bulunması halinde,
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ve TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) hizmet alma yoluyla,

Ya da 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işverenlerin İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca alınacak eğitim ve sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar bu yükümlülüğü üstlenebileceklerdir.
 

NACE KOD

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

69.10

Hukuk faaliyetleri

69.10.01

Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda)

Az Tehlikeli

69.10.02

Hukuk müşavirliği

Az Tehlikeli

69.10.03

Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri)

Az Tehlikeli

69.20

Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı

69.20.01

Mali müşavirlik hizmetleri

Az Tehlikeli

69.20.02

Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.03

Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.04

Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri

Az Tehlikeli

69.20.05

Mali denetim faaliyetleri

Az Tehlikeli


İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ ÜSTLENEN İŞVEREN HANGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KENDİSİ YERİNE GETİREBİLECEK?

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında eğitimlerini tamamlayan ve sınavda başarılı olan işverenler,

 • İSG-KATİP de ataması yapılarak iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunu üstlenmiş olacaklardır.
 • Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verebileceklerdir.
 • İşyerlerinde bu hizmetleri üstlenmeleri halinde onaylı defter tutma zorunluluğu yoktur.


NOT: Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ve tetkikleri kapsamaz. 50 den az ve az tehlikeli işyerlerinde bu hizmetler 6331 sayılı kanunun 15. Maddesi gereğince sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimleri tarafından alınabilir.

SÜREÇ NASILDIR, BU YETKİ NASIL ALINIR?

Öncelikle 50 den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerinde bu kişilerin SGK veri tabanında da işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Aksi takdirde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirme yapılmamış sayılır. SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkilileri işveren vekili olarak kabul edilir.

Bakanlık ile protokolü bulunan kurumun düzenleyeceği 16 saatlik eğitimi tamamlamaları halinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” ne sahip olurlar.

İlan edilen dönemlerde yapılacak sınava başvuran adaylardan 100 puan üzerinden 50 alanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” hak kazanırlar.

Belge almaya hak kazananlar, sınavı yapan kurum tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Genel müdürlük tarafından belgesi onaylananlar, İSGKATİP üzerinden atama işlemlerini gerçekleştirebilir.

NOT: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme kaydolmaları zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, İSG-KATİP’te onaylandığı tarihten itibaren geçerli sayılır.
 

EĞİTİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Eğitim 16 saat olup yönetmelikte belirtilen konuları kapsar.
 • Eğitime katılım zorunlu olup, eğitim kayıtları genel müdürlüğe bildirilmektedir.
 • Eğitim Ücreti kişi başı 2020 yılı için 200 TL’dir. (Bu ücrete sınav ücreti dahil değildir.)

SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER
 • Sınav Dönemleri, sınav yılda 2 kez olmak üzere Anadolu Üniversitesi tarafından yapılır.
 • Sınava girebilmek ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi açısından eğitimlerin en geç bir ay öncesinde eğitimin bitirilmiş olması gerekmektedir.
 • Sınav başvuru sırasında 5 merkez seçilebilmekte olup, tercih sırasına göre ilk hangi ilde sınav yeri açılıyorsa adaylar o ile yerleştirilmektedir.
 • Sınav ücreti Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmektedir.

Eğitim Talep Et

 
Eğitimlerim
 • 0
 • 0

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı