İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Y.L.

İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle; yönetim meseleleri daha karmaşık hale gelmektedir. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen bu koşullarla İnsan Kaynakları Yönetimi’nin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmek isteyenler için gerekli İK becerilerini edinmenin de önemini arttırmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu konuda kariyer yapmak isteyenlere, yeni trendlerin neler olduğunu, neler yapmaları gerektiğini ve işletmelerdeki stratejik yönetim içindeki yetkinliklerinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2015 yılında kurulmuş olup, 3 yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.

Programın Hedef Kitlesi

Program temel olarak:
  • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
  • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
  • Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
  • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını hedeflemektedir.

Programın Amacı

Programın amacı, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.Temelde program, İnsan Kaynakları Yönetimi konularındaörgütsel problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı İK’nın tüm yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programa başvurmak için: sbe.klu.edu.tr

 
Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı