İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Y.L.

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

Bu program ile birlikte, gerek üretim gerekse hizmetler sektöründe mevcut çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek, işletmeleri bu bağlamda doğru ve uygun önlemleri almaya yönlendirebilecek alanında uzman bireyler yetiştirilecektir. Program, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sayesinde, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Kapsamı

Bu program aynı zamanda 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu ile kanuni zorunluluk olarak ortaya çıkan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak B Sınıfı ehliyete sahip iş güvenliği uzmanların yetişmesine katkıda bulunacaktır. Programdan mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaktadır. Böylelikle, bu programdan mezun olan adaylar, normal şartlar altında C sınıfı belgesini aldıktan sonra beklemesi gereken 3 yıl süreyi beklemeyeceklerdir.

Programa başvurmak için: fbe.klu.edu.tr


 

Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı