İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

Küreselleşmenin etkisini artırdığı, rekabetin güçlendiği ve teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir yüzyılda tüm şirket ve kurumlar için gelişim ve değişime ayak uydurmak önem taşıyan bir husustur. Yaşanan hızlı gelişim ve değişimin şirketlerin kısa vadede karlılığını uzun vadede ise sürdürülebilirliğini etkilediği bilinmektedir. Bu doğrultuda İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kariyerine yön vermeye çalışan öğrenci ya da yeni mezunlar ile halen kamuda ya da özel sektörde çalışanların teorik ve uygulamaya yönelik bilgi edinmelerini sağlayacak içerikte hazırlanmıştır.

Kırklareli Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017 yılında açılmış ve 1 (bir) yıldır eğitim vermeye devam etmektedir.

Dört yıllık eğitim veren fakültelerin işletme bölümü mezunları başta olmak üzere herhangi bir dört yıllık eğitim veren herhangi bir alandan mezun olup gerek kamuda gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan bireyler; Sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri; Muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, yönetim ve örgütsel davranış alanlarında araştırma becerilerini geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticileri; Halen çalışmakta olduğu işyerinde yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen ya da tümüyle kariyer değişikliği planlayan bireyler oluşturmaktadır.

Günümüzde iş dünyasında yaşanan gelişmeler özellikle planlama ve organizasyon aşamalarında çalışanların yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri niteliklere sahip olmalarını giderek daha önemli bir hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak iş dünyasında tamamen farklı uzmanlık alanlarında yer alan profesyoneller için temel işletme konularında donanımlı olmaları aranan bir özellik halini almıştır.

Bu çerçevede programın amacı; esasen öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; sürekli değişen ve gelişen küresel iş dünyasını anlamalarını sağlayacak analiz ve sentez yeteneği ile yönetsel bilgi ve yeteneklerini artırmaktır.

Programa başvurmak için: sbe.klu.edu.tr

 

Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı