Turizm İşletmeciliği Tezsiz Y.L.

Turizm; konaklama, seyahat acentası, ulaşım ve yeme- içme ana dallarından oluşan, ama ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle iç içe geçmiş bir mal ve hizmetler entegrasyonu olup, her meslek grubuna istihdam olanağı yaratan büyük bir endüstridir. Dolayısıyla turizm sektöründe işinde uzman bireylere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu denli kapsamlı ve karmaşık ilişkilerle iç içe geçmiş meslek gruplarını organize etmek, onların hizmetlerinden yararlanarak turistik bir ürün oluşturmak ve turistlerin hizmetine sunabilmek, profesyonellik, beceri, verimlilik ve nezaket özelliklerini gerektiren bir uğraş alanıdır.

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı, sektörün gereksinimleri doğrultusunda; zorunlu ve seçimlik derslerle öğrencileri çağdaş bilgi, beceri, etkin karar verme teknikleri, fırsat ve zorlukları tanımlama yetisi ile donatarak, profesyonel çalışma hayatına katılmalarını sağlayabilecek, çağdaş öğretim ve sektörel deneyim olanaklarını sunmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı, 2015-2016
Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.

Programın Hedef Kitlesi

Program temel olarak:
Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör
yöneticilerini; Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst
seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını; Kariyer değişikliğine gitmek
isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri; Herhangi bir
alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite
mezunlarını hedeflemektedir.

Programın Amacı

Rekabetin artan oranda yaşandığı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu analitik eğitimi sunmak ve
mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır.

Programa başvurmak için: sbe.klu.edu.tr

 
Eğitimlerim

Eğitimlerim

Resim Eğitim Adı Adet Birim Fiyatı